Lista artykułów

Nazwa artykułu
Modernizacja instalacji klimatyzacji w CHDK
Modernizacja instalacji klimatyzacji w zakresie doposażenia
sali widowiskowo-kinowej w urządzenia klimatyzacyjne kanałowe
w Chełmskim Domu Kultury
27.07.2017 więcej
Cyfryzacja Centrum Kultury Filmowej ZORZA w Chełmie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnego, fabrycznie
nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI
wraz z instalacją, z oprogramowaniem i zestrojeniem sprzętu,
podłączenie projektora do procesora dźwięku oraz
instruktażem obsługi urządzenia dla Sali kinowej CKF Zorza,
ul. Strażacka 2, 22-100 Chełm.
23.06.2015 więcej