2014-12-19

Kontakt

CHEŁMSKI DOM KULTURY

Plac Tysiąclecia 1
22 - 100 Chełm
 
DYREKTOR – Małgorzata Paździor-Król
tel.: +48 82 563 02 65
email: malgorzata.pazdzior-krol@chdk.chelm.pl
 
SEKRETARIAT – Anna Wojcianiec
tel. +48 82 563 00 81 - wew. 318
email: sekretariat@chdk.chelm.pl
 
PROMOCJA I SPONSORING – Mariusz Matera
tel.: +48 82 563 00 81 - wew. 321 ; +48 517 835 714
email: mariuszmatera@chdk.chelm.pl
 
DZIAŁ ANIMACJI, IMPREZ I KINA – KIEROWNIK Agnieszka Poźniak
tel.: +48 82 563 00 81 - wew. 327
email: agnieszka.pozniak@chdk.chelm.pl
 
CKF ZORZA – GŁÓWNY SPEC. DS. KINA Dariusz Guz
tel.: +48 82 569 65 06
email: darek.guz@chdk.chelm.pl
 
ORGANIZACJA IMPREZ – Mariusz Kalman
tel.: +48 82 563 00 81 - wew. 327
email: mariusz.kalman@chdk.chelm.pl