2014-12-16

Kierownictwo

Dyrektor - Małgorzata Paździor-Król

 

Dział Finansowo - Gospodarczy i Kadr

Główny Księgowy - Marta Szymczak-Kuranc

Dział Animacji i Imprez Agnieszka Poźniak